Cihlovy prach

Továrny jsou byty, ve kterých jsou každodenní potřeby pro domácnost vyrobeny ze základní suroviny, která určitě zahrnuje kámen, písek, polymery, chemikálie, kov a mnoho jiných. Části těchto článků jdou na tisíce nebo dokonce stovky tisíc denně.

fleko-steel.eu FlekosteelFlekosteel - Způsob, jak znovu získat plnou pohyblivost kloubů a svalů!

Během obrábění každého produktu se odpad obvykle odráží v jednotlivých nádobách, které se poté vyprázdní a odpad se využije. Při takovém řezání, například žulových desek, je však jisté, že se ve vzduchu pohybuje nespočetné množství prachu. Je to tak jemné, že ani naše nosní dutina specializovaná na zachytávání jemných prachových částic není schopna zastavit takové znečištění a každý den zaměstnanec, který provádí každodenní produkci, dýchá nespočet takovýchto prachů. Mohou mu ublížit přesně, což způsobuje záchvaty kašle nebo alergickou reakci, ale nejčastěji je znečištění prachem zaznamenáno až po deseti nebo dvaceti letech praxe v určitém bodě za všech podmínek. Pak jdeme k specialistovi s plicní nebo gastrointestinální nemocí nebo jiným onemocněním ve vztahu k místu, kde prach zaútočil, a dozvíme se, že polské nemoci pocházejí přesně z praxe v tomto oboru.

Bohužel existuje mnoho takových scén, ale dnes jim můžeme účinně zabránit. Instalace systémů odprášení, tj. V továrnách vystavených ničivým účinkům jakéhokoli znečištění, problém určitě minimalizuje. Ve skutečnosti je takový systém vystaven všemu v průmyslu, a to bez jakéhokoli smyslu pro rozsah znečištění. Je známo, že v ocelárnách bude množství kouře a jemných částic významnější než v továrně na výrobu pěnového polystyrenu, ale v jedné a druhé rostlině jsou lidé vystaveni škodlivým účinkům znečištění, i když odlišné povahy ve vzdálené koncentraci.

Jsme-li podnikatelé, vezmeme také továrnu, měli bychom přemýšlet o systému odprášení dříve, než na nás hygienický inspektor provede náhodné kontroly a nařídí nám nainstalovat dům pod hrozbou likvidace. To bude samozřejmě spojeno s náklady na nákup a instalaci filtračního systému a navíc s náklady na modernizaci haly, kde se stará o její existenci. Zdraví zaměstnanců je však snadno investovatelnou cenou, a kdy to budeme požadovat.