Minutove vetrani

Nesprávná instalace odsávání prachu a centrálního vysávání způsobuje vysoké riziko výbuchu, a proto je třeba každou instalaci vytvořit společně se současnými standardy obsaženými v principu ATEX, tzv. Atex instalace.

Identifikace a posouzení rizika výbuchuAbychom vybrali dobré metody ochrany instalace před výbuchem, musíme identifikovat a dodatečně posoudit její nejslabší stránky. V moderním projektu provádíme tzv posouzení rizika výbuchu na výkonné úrovni. Toto významné období pro podnik, který má zájem o projekt, obsahuje soubor všech doporučení. Po jejich aplikaci bude pro projekt připraveno závěrečné posouzení rizika výbuchu nebo dokument o ochraně proti výbuchu.

Snížení rizika výbuchuV povaze snižování rizika výbuchu se v navržených instalacích hrají takové přístupy, jako jsou: antistatické nebo vodivé kazety pro filtraci, elektrická a neelektrická zařízení s certifikátem ATEX, odpovídající kontrolní a měřicí zařízení, uzemnění.

https://burnbo.eu/cz/Burnbooster - Bojujte se zbytečnými kilogramy díky jedinečné síle přírodních ingrediencí!

Minimalizace účinků výbuchuZe samotné podstaty situace není možné vyloučit riziko výbuchu na jednotlivý účel. Proto jsou v souladu s požadavky obou směrnic ATEX v & nbsp;

Dodávky pro implementaci odprášení a centrálního vysávání jsou vyráběny na klíč. To dokazuje, že specialisté přebírají plnou odpovědnost za komplexní realizaci všeho od investičních úrovní - od návrhu, přes výrobu všech systémových komponentů, až po montáž a uvedení do provozu nově namontované instalace.

Úspory díky optimalizaciZvláštní důraz byl kladen na optimalizaci filtračních zařízení z hlediska energetické účinnosti a účinnosti sběru prachu. Tyto výkony přinášejí očekávaný finanční efekt a především pomáhají chránit přírodní prostředí naší země.

Efektivní a také velmi efektivníFiltrační materiál je největším prvkem efektivního, a tedy šetrného k přírodě prvku sběru prachu a centrálního vysávání. Správně zvolený zajišťuje vysokou čistotu čistého vzduchu bez zohlednění pracovních podmínek. To je důvod, proč inženýři vždy vybrat pro investici.