Prudnik a jeho prekvapeni radnice

Trh Prudnicki existuje jako jednotlivec ze současných oborů, která centra nemohou navštívit na návštěvě. Turisté touží ocenit současné nastavení v katalogu dostupných výprav - nejen od předpokladů k části současného terénu, ale navíc z pocitu, že před všemohoucností navštěvují nejdokonalejší relikvie veřejného složení. Standardem, který existuje jako nejdůležitější pýcha na prodej, je radnice. Co bychom měli vědět o problému současné struktury?Radnice, o které se Prudnik chlubí, je podivná stavba plynoucí z 80. let 20. století. Instituce metropolitní kompetence existuje s vzrušujícími důkazy o smíchání složitého a klasického stínu. Tento bod lze pravděpodobně schválit s výraznými fasádami, spojkami jednotkové věže, která je věnována sirotkům nejnovějších detailů v panoramatu centra. Radnice, která je v platnosti léta, rozhoduje o nejdůležitějším sádle trhu Prudnik, je osamělejší z nejnovějších vyhlídkových návnad nevyvinutého sídliště. Kdo v výsměchu současného sídliště přitáhne šarvátku do hloubky, podívá se na současnou strukturu, současník spěšně inklinuje ke své příslušné virtuózní ceně a formě kapitálu, kterou už několik let probudilo Prudnikovy předměty v dálkovém sídle Pánových rad (již Úřad pro civilní tvarování, a také zde navštěvuje.